Microsimulaties

Een microsimulatie is een verkeersmodel dat het gedrag van elke individuele weggebruiker (gemotoriseerd verkeer, fietser of voetganger) en hun interactie met elkaar simuleert. Met een microsimulatie creëren we een uiterst realistisch en gedetailleerd beeld van een bestaande of toekomstige verkeerssituatie. Dit laat toe om de impact van bepaalde maatregelen of ontwikkelingen te testen op de reële verkeerssituatie. Werkt een rotonde beter dan een verkeerlichtengeregeld kruispunt? Hebben fietsers voldoende tijd om over te steken? Is de doorstroming van het openbaar vervoer gegarandeerd? Allemaal vragen waarop MINT met een microsimulatie een antwoord kan bieden.