Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal een tramverbinding realiseren die langs Tour en Taxis leidt. Haar eindhalte bevindt zich aan de metrohalte Belgica te Jette.

Samen met BRAT en LM Paysage werken we een ontwerp uit om het Werrieplein herin te richten. De focus voor MINT ligt op het ondersteunen van de verkeerstechnische uitwerking van het ontwerp.

We brengen extra expertise in het team met onze ervaring in technische ontwerpen van de openbare ruimte enerzijds en het simuleren van de toekomstige situatie anderzijds. Dankzij de krachtige tool VISSIM (PTV) kunnen we inschatten of de complexe verkeersstromen van de verschillende modi in deze openbaar vervoer-HUB op een vlotte manier kunnen afwikkelen. We leggen deze afweging van vlot verkeer naast overwegingen om de verkeersveiligheid te garanderen en sturen zo het ontwerp bij.

We leveren samen met onze partners een schetsontwerp op dat geïntegreerd zal worden in het totaalontwerp van de hele tramas.

Beeld infra (door BRAT)