EVOLTA riep de expertise van MINT in voor de evaluatie van het kruispunt N367 Gistelsesteenweg x Koning Leopold III-laan in Sint-Andries, Brugge. MINT onderzocht of het nieuwe inrichtingsplan van Evolta zal zorgen voor een verbeterde verkeersdoorstroming.

Een microsimulatie van het kruispunt werd opgebouwd door middel van verkeerstellingen en het V-plan van het kruispunt. Vervolgens werd de afwikkeling van het kruispunt beoordeeld aan de hand van wachtrijmetingen. Bij de opbouw van de microsimulatie kwamen er bepaalde verbeterpunten in het V-plan naar voor. De N367 is een veelgebruikte fietsroute. Beperkte aanpassingen in het V-plan kunnen zorgen voor een veiligere oversteek voor fietsers en een vlottere doorstroming van het gemotoriseerd verkeer.