In Tongeren worden twee nieuwe ontsluitingswegen gepland. Het gaat om een ontsluitingsweg tussen de N79 ter hoogte van het station en de Neremweg (zuidoostelijke) en tussen de N758 ter hoogte van de Molenweg en de N79 (noordoostelijke). MINT voerde doorrekeningen op macroscopisch niveau uit met Visum. Hierin zijn deze nieuwe wegen gecombineerd met verschillende andere mogelijke maatregelen omtrent de spoorwegkruising en de ontsluiting van het lokale verkeer. Op basis hiervan is een voorkeursscenario gekozen. Voor dit scenario werden de intensiteiten uit het macromodel gebruikt als basis.

De verschillende kruispunten met de NO en de ZO zijn aan de hand van gedetailleerde V-plannen in de simulatie opgenomen. De afwikkeling van elk kruispunt is beoordeeld aan de hand van wachtrijlengtes en verliestijden. Om de restcapaciteit van de kruispunten te beoordelen, is het verkeer bijkomend met 15% verhoogd. Op basis van deze resultaten werd het ontwerp van de aansluiting van de ZO bijgestuurd.