Doel van de opdracht was te komen tot één volledige en actuele microsimulatie die de volledige R0 en aansluitende autosnelwegen bevat. Op die manier kunnen alle effecten gerelateerd aan de R0 volledig in kaart worden gebracht, en dit voor een ruime ochtendspits en avondspits. In het verleden bestonden al een aantal microsimulaties die binnen de opdracht zijn samengevoegd en aangevuld met de ontbrekende schakels en segmenten.

Er zijn tellingen van een representatieve dag in 2014 geselecteerd en er werd een uitgebreide kalibratie van dynamische matrices doorgevoerd. Omwille van de omvang van de simulatie werd de kalibratie eerst in 4 delen gemaakt, waarna pas alles tot één simulatie werd samengevoegd en finaal afgewerkt. In een latere fase werd een kustspitsmodel opgemaakt waarbij files van en naar de kust op toeristische topdagen op een uiterst betrouwbare manier in beeld werden gebracht.