De herinrichting van het kruispunt Elektriciteitstraat x N16 vormt een voorwaarde voor de realisatie van de eerste fase van het masterplan Keerdok- en Eandissite.

MINT heeft in een unieke verantwoordingsnota (gecombineerde start- en projectnota) enkele inrichtingsvarianten opgemaakt en geëvalueerd. Na een analyse van de verzadigingsgraden en verkeersafwikkeling van de varianten, is een voorkeursoplossing in schetsontwerp uitgewerkt. Ter verfijning van het schetsontwerp werd een microsimulatie opgebouwd waarin de lichtenregeling en de lengtes van de opstelstroken zijn bepaald.

EVOLTA stond in voor de opmaak van het ontwerpplan en de kostprijsraming. De unieke verantwoordingsnota is goedgekeurd door GBC en RMC.

Foto: EVOLTA