Het Masterplan Wijnegem is opgemaakt door Brut + Land en voorziet in de hertekening van een aantal belangrijke plekken in het centrum van Wijnegem. In het kader van de uitwerking van het masterplan moesten een aantal voorgestelde concepten en varianten afgetoetst worden op het vlak van mobiliteit.

MINT werd ingeschakeld om hiervoor de vereiste verkeerstellingen op verschillende kruispunten te doen en het nodige mobiliteitsadvies te voorzien. De verkeerstellingen werden gebruikt als input voor de opmaak van een microsimulatie van twee kruispunten. Hiermee werden toekomstige circulatiewijzigingen afgetoetst op de verkeerscapaciteit.