Het huidige traject van de R40 ter hoogte van Dampoort ligt aan de westkant van het Handelsdok, via Dok-Noord en Dok-Zuid. Met het oog op het verkeersluw maken van deze wegen wordt de Verapazbrug aangelegd, die het doorgaande verkeer over de Kasteellaan leidt in plaats van Dok-Zuid. Door de verhoogde intensiteit op de Kasteellaan dringt een heraanleg van het kruispunt Dampoort zich op. Bovendien nopen de geplande ontwikkelingen in die omgeving eveneens een grondige aanpak van het complexe verkeersknooppunt.

Met behulp van een microsimulatie in Vissim worden de effecten op de verkeersafwikkeling, de doorstroming van het openbaar vervoer, de oversteekbaarheid van zachte weggebruikers … gekwantificeerd en vergeleken tussen verschillende scenario’s.