Infrastructuur

In een infrastructuurontwerp bundelen verschillende disciplines de krachten om een geïntegreerd ontwerp te bekomen.

We werken mee aan diverse infrastructuurstudies op verschillende schaalniveaus en voor verschillende vervoersmodi. Streefbeelden voor een bepaald wegtraject, start- en projectnota’s voor fietssnelwegen, herinrichtingsstudies van een dorpskern, kruispuntevaluaties, de opmaak van een V-plan en rijcurvesimulaties behoren tot de brede range van onze infrastructuurstudies.