Verkeersveiligheid

Een modal shift realiseren en de verkeersveiligheid verhogen gaan hand in hand. Verkeersveiligheid, in het bijzonder voor actieve weggebruikers, is dan ook voor Vlaanderen, lokale besturen én bedrijven een topprioriteit. MINT ondersteunt lokale overheden, provincies, vervoerregio’s en Vlaanderen in hun verkeersveiligheidsbeleid. Ook bedrijven kunnen bij ons terecht voor een bedrijfsvervoerplan met verkeersveiligheid als speerpunt. Bovendien voeren we verkeersveiligheidsaudits uit waarbij we de ontwerpkenmerken van infrastructuurprojecten op vlak van verkeersveiligheid op verschillende momenten in de ontwerpfase toetsen.