Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid blijft een aandachtspunt bij het uitwerken van een duurzaam mobiliteits- en preventiebeleid. In een verkeersveiligheidsplan worden de doelstellingen van het verkeerveiligheidsbeleid bepaald en de acties aangegeven om die doelstellingen te bereiken. In een verkeersveiligheidsaudit worden de ontwerpkenmerken van infrastructuurprojecten op verschillende momenten in de ontwerpfase getoetst op vlak van verkeersveiligheid.