Verkeersveiligheid

Een modal shift verwezenlijken zonder verkeersveiligheid is niet mogelijk. Verkeersveiligheid, en met name deze van actieve weggebruikers, is dan ook voor Vlaanderen, lokale besturen en meer en meer ook van bedrijven een topprioriteit.

MINT ondersteunt lokale overheden, provincies, vervoerregio’s en Vlaanderen in hun verkeersveiligheidsbeleid. Ook bedrijven kunnen bij MINT terecht voor een bedrijfsvervoerplan met verkeersveiligheid als speerpunt.

Wij voeren verkeersveiligheidsaudits uit waarbij we de ontwerpkenmerken van infrastructuurprojecten op vlak van verkeersveiligheid op verschillende momenten in de ontwerpfase toetsen.