Samen met Veneco bekijken we hoe het kruispunt van de Stationsstraat met Legen Heirweg in Gavere verkeersveiliger ingericht kan worden. Op die manier krijgen fietsers, die via de fietssnelweg het kruispunt dwarsen, een veiligere route.

Vanuit een telcampagne en terreinobservaties bootsen we de kruispuntinrichting na in een microsimulatie. Die microsimulatie laat toe om een oplossing met verkeerslichten te evalueren op vlak van doorstroming.

Naast de microsimulatie gaan we ook verder aan de slag voor de verdere uitwerking. Aan de hand van een schetsontwerp en voorstel tot V-plan kan de gemeente verder op zoek naar een concrete uitvoering op het terrein.