Om de toekomstige circulatie en verkeersafwikkeling in Tongeren in kaart te brengen, is een stedelijk verkeersmodel opgemaakt in Visum. Een hoge detailgraad wordt gecombineerd met een sterke performantie waardoor scenario’s snel doorgerekend en geëvalueerd kunnen worden. Verder detaillering wordt geboden aan de hand van microsimulaties van verschillende kruispunten.