Lokale verkeersmodellen

MINT ontwikkelt lokale verkeersmodellen om inzicht te bieden in de verkeerstromen in een bepaalde stad, gemeente of regio. Zo kunnen we bijvoorbeeld in kaart brengen wat doorgaand en lokaal verkeer is of specifieke knelpunten detecteren. Met een lokaal verkeersmodel kunnen we ook varianten van mogelijke maatregelen of wijzigingen evalueren op effectiviteit. Deze modellen zijn onder meer inzetbaar als ondersteunend instrument bij gemeentelijke mobiliteitsplannen of effectenstudies en kunnen helpen bij het verwerven van draagvlak bij diverse betrokken actoren.