Het aantal fietsers en voetgangers op de kruispunten Baillet-Latourlei – Donksesteenweg en Lage Kaart – Leopoldslei – Middelkaart in Brasschaat is tijdens de spitsuren hoog. Een groot deel van deze fietsers en voetgangers zijn leerlingen van de scholen in de directe omgeving van de kruispunten. Om de fietsers en voetgangers op een zo veilig mogelijke manier over te kunnen laten steken, is overwogen om op deze kruispunten “vierkant groen” in te voeren.

Vierkant groen houdt in dat de verkeerslichten zo worden afgesteld dat fietsers en voetgangers een aparte fase krijgen waarin ze gezamenlijk groen krijgen. Hierdoor komen ze niet in conflict met auto’s en vrachtwagens op de weg. In deze studie is bekeken wat de gevolgen zijn van het invoeren van vierkant groen op de verkeersafwikkeling op deze kruispunten door middel van een microsimulatie.