MINT staat in voor de opmaak, update en uitbreiding van diverse microsimulaties van het hoofdwegennet in Vlaanderen. Zo zijn er microsimulaties opgesteld van de ring rond Antwerpen (R1) en aantakkende autosnelwegen, de ring rond Brussel (R0) en aantakkende autosnelwegen, de E40 en E314 nabij Leuven, de E40 en R4 nabij Gent en de E314 en E313 te Lummen. Alle microsimulaties zijn opgemaakt met de software Vissim. Sommige hulpapplicaties (inlezen van matrices, opmaak van resultaten …) zijn geprogrammeerd in Python en Matlab.