Circulatieplannen

Circulatie- of bereikbaarheidsplannen helpen om steden en gemeenten veiliger, meer leefbaar, gezonder en beter bereikbaar te maken door verkeersstromen slimmer te organiseren. MINT ondersteunt lokale overheden doorheen het hele proces: van het formuleren van doelstellingen op maat van de stad of gemeente tot het uitwerken van concrete maatregelen op het terrein en het begeleiden van een doordacht participatietraject. Een circulatieplan staat of valt immers met het voldoende en tijdig betrekken van de burgers en stakeholders.