Openbaar vervoer

Openbaar vervoer rijdt vaak in drukke verkeersomgevingen, over wegen die ook door andere vervoersmodi worden gebruikt. Door de toenemende verkeersdrukte is de stiptheid in de dienstuitvoering afgenomen, terwijl de kwaliteitseisen van de reiziger zijn gestegen. MINT is actief in het uitvoeren van verschillende studies rond openbaar vervoer, steeds vanuit de ambitie om de concurrentiepositie van het openbaar vervoer ten opzichte van het gemotoriseerd verkeer te verbeteren en redenerend vanuit het STOP-principe. Wij voeren onder meer doorstromings- en potentieelanalyses uit om de kwaliteit van het openbaar vervoer te verbeteren, leveren advies rond vervoer op maat en werken mee aan de uitbouw van OV-knopen zoals hoppinpunten.