Openbaar vervoer

Openbaar vervoer rijdt vaak in drukke verkeersomgevingen en over wegen die ook door andere weggebruikers gebruikt worden. Door de toenemende verkeersdrukte is in de loop der jaren de onregelmatigheid in de dienstuitvoering toegenomen, terwijl de kwaliteitseisen van de reiziger zijn gestegen. Vanuit het STOP-principe en het verbeteren van de concurrentiepositie van het openbaar vervoer ten opzichte van het gemotoriseerd verkeer is het dan ook waardevol om openbaar vervoer te bevorderen door kwaliteitsverbetering.