Het doorstromingsonderzoek streeft naar een optimalisatie van de doorstroming van de openbaar vervoersas N177 Jan van Rijswijcklaan te Antwerpen tussen Olympiade en het Provinciehuis.

In de eerste fase zijn ritanalyses uitgevoerd op tramlijn 2 en 6 en buslijn 22 om de reistijden op de verschillende segmenten in kaart te brengen, alsook de wachttijden en stopkans te bepalen aan de verschillende kruispunten en haltes. Op basis van de resultaten van de ritanalyses en verkregen telresultaten aan de verschillende kruispunten, zijn in de tweede fase conceptoplossingen uitgewerkt ter bevordering van de doorstroming van de tram in de lichtenregeling.

De vergelijking tussen de verschillende conceptvoorstellen heeft geleid tot een voorkeursoplossing per kruispunt. Bij de evaluatie is een beeld geschetst van de impact op de oversteekbaarheid van de zachte weggebruikers en de verkeersafwikkeling van het gemotoriseerd verkeer. De analyses zijn uitgevoerd op basis van vuistregels, rekenregels en microsimulaties.