MINT heeft samen met Infranea het afgelopen anderhalf jaar het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV Expertise centrum) van de Vlaamse overheid inhoudelijk, redactioneel en grafisch ondersteund bij het opstellen en bundelen van de Vlaamse ontwerprichtlijnen van de weginfrastructuur voor de Vlaamse hoofdwegen. Verder bouwend op het eerder opgemaakte “Vademecum weginfrastructuur (VWI) deel Europese hoofdwegen”, hebben we nu samen het deel voor de Vlaamse hoofdwegen opgemaakt. Het vademecum werd opgesteld in nauw overleg met de werkgroep bestaande uit de verschillende afdelingen van het AWV, Lantis, De Werkvennootschap en De Lijn.

Het “Vademecum weginfrastructuur (VWI) deel Vlaamse hoofdwegen” is terug te vinden op de website van het AWV.