Het Tyberpark in Menen kent een ongelukkige ontsluiting. Hierdoor konden de ontwikkelingen die gepland staan, niet ten volle opgestart worden. Om de ontwikkelingen een duw in de rug te geven, vraagt Retim MINT te evalueren of het omwisselen van de in- en uitgang van de site haalbaar is.

We pikken deze studie op als een PCV-dossier. Op die manier wordt de verkeersveiligheid getoetst aan een concrete herinrichting op het terrein.

Na een terreinbezoek en de evaluatie van enkele knelpunten in de bestaande ontsluiting, maken we een inrichtingsplan op. Het wisselen van de in- en uitrit gaat immers gepaard met aanpassingen in het ruimere netwerk waardoor nieuwe kruispunten ontstaan.

We werken het inrichtingsplan uit volgens de geldende richtlijnen en geven advies over de te nemen maatregelen. Ons studiewerk kon vervolgens in een PCV-commissie behandeld worden.