“64 procent meer fietsers in Brussels Gewest in 2020” kopte de pers begin dit jaar. Wij zullen alvast helpen om het toenemend fietsverkeer verder te faciliteren.

De tandem OMGEVING en MINT nv is door Beliris geselecteerd om de haalbaarheid van drie fietssnelwegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te onderzoeken. In onderaanneming zijn ook ABO en D+A in het team opgenomen. Samen gaan wij na hoe we de fietsers langsheen spoorlijnen L28, L36 en L50 een vlotte doorgang kunnen geven doorheen en in relatie met het dens stedelijke weefsel. Wij gaan voor een balans tussen tracés met een snelle realisatietermijn, een haalbare kostprijs en een kwaliteitsvolle inrichting.

Foto: OMGEVING