De provincie Vlaams-Brabant focust de komende jaren op fietsverbindingen tussen de tewerkstellingspolen Brussel en de Vlaamse Rand en tussen de grote steden Leuven, Aarschot, Diest en Tienen. De ambitie is een netwerk van fietssnelwegen dat woon- en werkkernen met elkaar verbindt en waarbij een fietsafstand van 15 tot 20 kilometer haalbaar is. Een deel van het goedgekeurde tracé van de fietssnelweg tussen Leuven en Tienen werd op basis van de nieuwe kwaliteitseisen onvoldoende bevonden als fietssnelweg. Voor het tracé tussen Korbeek-Lo en Lovenjoel en het tracé tussen Vertrijk en Tienen is om die reden een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. MINT en OMGEVING hebben hiervoor hun kennis en krachten gebundeld.

Foto: OMGEVING