Infrabel wenst het aantal gelijkvloerse spooroverwegen te verminderen om redenen van veiligheid, stiptheid, onderhoud … Ook kunnen ze een bron zijn van geluidsoverlast en zelfs een oorzaak van sluipverkeer zijn. In opdracht van Infrabel maakt MINT streefbeelden op voor overwegen in specifieke deelgebieden (Lokeren, Jabbeke, Gent-Oostakker, Londerzeel). Enerzijds voeren we tellingen uit aan de overwegen om het huidig gebruik in kaart te brengen. Soms doen we ook een herkomst-bestemmingsonderzoek om het aandeel sluipverkeer te identificeren. Anderzijds doen we een bereikbaarheidsanalyse (bereikbaarheid voor voetgangers en fietsers, OV-verbindingen, gemotoriseerd verkeer, hulpdiensten …). In overleg stellen we vervolgens een wensbeeld/streefbeeld op. Dit streefbeeld beschrijft welke overwegen afgesloten kunnen worden en waar er mitigerende maatregelen nodig zijn zoals bijvoorbeeld een ongelijkvloerse kruising voor voetgangers en fietsers of een nieuwe ongelijkvloerse kruising voor gemotoriseerd verkeer.