Op het kruispunt N120 Bisschoppenhoflaan x N130 Merksemsesteenweg is de nood hoog voor een verkeerskundige evaluatie. Er vinden ongevallen plaats, de oversteekbaarheid krijgt een slechte beoordeling door zachte weggebruikers en de slechte leesbaarheid verstoort de doorstroming.

Samen met Evolta werken we aan een Unieke Verantwoordingsnota waarin we het kruispunt leesbaar inrichten door een aantal keerbewegingen en een vijfde tak te supprimeren. Om de verkeersveiligheid verder te verhogen werken we een conflictvrije lichtenregeling uit die we vervolgens ook toetsen in een microsimulatie.

De studie leidt tot een voorontwerp en zal op korte termijn door het Agentschap Wegen en Verkeer op het terrein toegepast worden.