Het studieteam ‘Marie José Vanhee Architecten en Robberecht en Daem Architecten’ werken samen een toekomstvisie uit voor de stationsomgeving van Deinze. Om de technische inrichtingsplannen correct vorm te geven, doen ze een beroep op de expertise van MINT.

MINT focust op drie thema’s: circulatie, verkeersveiligheid en bereikbaarheid.

We bevestigen de mogelijkheid om gebruik te maken van enkelrichtingsstraten om het gemotoriseerd verkeer af te wikkelen. Op die manier ontstaat meer ruimte voor andere modi. Hierbij lichten we toe welke impact dit heeft op de kruispunten van de nabijgelegen steenweg. De vormgeving van die kruispunten wordt bijgestuurd om een betere doorstroming mogelijk te maken.

Op het vlak van verkeersveiligheid stellen we bepaalde keuzes in vraag. Zo wordt de fietser soms te veel op de achtergrond gezet of geven we aanbevelingen voor het materiaalgebruik of richtlijnen om het busstation toegankelijk te maken.

De voornaamste aanbevelingen situeren zich in analyses van de draaicirkels. Niet alleen om de woningen bereikbaar te houden voor vuilniswagens of hulpdiensten, maar zeker ook om het busstation verder te vorm te geven. De afweging tussen toegankelijkheid voor de reizigers enerzijds en de nood om met bussen te halteren anderzijds vormt een uitdaging die we verduidelijken voor het architectenteam.