TV MINT-iNFRANEA ondersteunt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) van de Vlaamse overheid praktisch en redactioneel bij de herziening van de Vlaamse ontwerprichtlijnen voor weginfrastructuur. Wegen en Verkeer is bezig met de opmaak van een handboek voor het ontwerp, onderhoud en beheer van infrastructurele voorzieningen als alternatief voor de huidige versnippering van kennis in allerlei vademecums, omzendbrieven en dienstorders.

Binnen het richtlijnenboek bundelt het hoofdstuk hoofdwegen de weerhouden en relevante ontwerprichtlijnen voor de hoofdwegen. Het bestaande hoofdstuk wordt in deze opdracht aangevuld aan de hand van het Richtlijnenboek Ontwerp Autosnelwegen 2017 (ROA 2017) van Rijkswaterstaat.

Het hele proces is begeleid door een commissie waarmee op verschillende momenten overleg is gepleegd. De commissie bestaat uit een compacte task force van experten met de nodige relevante ervaring.