De Stad Antwerpen heeft de idee om op termijn de Elektronikalaan in Wilrijk door te trekken tot aan de Oudebaan. Hierdoor zullen de verkeersintensiteiten in de Elektronikalaan waarschijnlijk sterk toenemen (niet enkel lokaal verkeer maar ook doorgaand verkeer).

Anticiperend op dit idee heeft de Coca-Cola productievestiging (Coca-Cola European Partners Antwerpen, afgekort CCEP) een eigen concept opgesteld voor de ontsluiting van de noordzijde van de site op de Elektronikalaan. Op basis van dit concept is een ontsluitingsvisie opgesteld voor de noordelijke toegangen van de Coca-Cola site op de Elektronikalaan.

Het schetsontwerp is nadien verder gedetailleerd aan de hand van een rijcurvesimulatie.