Gemeente Assenede wenste te onderzoeken of een herinrichting van het kruispunt Heide x Molenhoek kan bijdragen aan de verkeersveiligheid en -leefbaarheid in de buurt. Buurtbewoners klagen van sluipverkeer en van onaangepaste snelheden.

MINT maakte in opdracht van Veneco een afwegingsnota op voor de herinrichting van het kruispunt als rotonde of als T-splitsing.

Figuur: Veneco