De gemeente Lochristi wenst de Smalle Heerweg te voorzien van volwaardige fietspaden, conform de ontwerprichtlijnen. Als alternatief op de N70 kunnen fietsers op die manier tussen Lochristi en Gent rijden. MINT werkt binnen het ondersteuningscontract met Veneco de plannen uit.

In de analysefase worden de knelpunten onderzocht. De bestaande infrastructuur wordt in kaart gebracht. Verkeerstellingen, een ongevallenbeeld en vermoeden van sluipverkeer worden aanvullend onderzocht. Om een fietspad in te richten dat gedragen wordt door de verschillende actoren, worden verschillende oplossingsrichtingen uitgewerkt. Zowel voor de Smalle Heerweg als de Palingstraat – als voornaamste link tussen de Smalle Heerweg en de N70 – worden mogelijke scenario’s uitgetekend om comfortabel en veilig fietsen mogelijk te maken.

De voorkeur bestaat er in om twee eenrichtingsfietspaden uit te voeren in de Smalle Heerweg. Ook in de Palingstraat worden maatregelen genomen om fietsers veilig te laten rijden. De studie stelt Lochristi in staat om het vergunningstraject verder te doorlopen en het subsidiedossier op te starten.