Fiets

De fiets is het meest duurzame, goedkoopste en gezondste vervoermiddel. Veel van onze verplaatsingen zijn perfect befietsbaar. Bij MINT zijn we overtuigd dat een sterk fietsbeleid korte en middellange verplaatsingen met de fiets moet stimuleren door te zorgen voor veilige en comfortabele verkeersomgeving voor fietsers, zowel op fietspaden als in gemengd verkeer. Ook fietsparkeren, beleid en organisatie, communicatie en monitoring zijn daarbij van groot belang. We werken dan ook graag mee aan de opmaak van fietsbeleidsplannen en studies rond fietsinfrastructuur. MINT heeft al heel wat ervaring opgebouwd rond bijvoorbeeld trac├ękeuzes voor fietssnelwegen of het ruimtelijk inpassen van fietsroutes. Voor de Vlaamse Overheid gingen we al verschillende keren op zoek naar de fietsstad en fietsgemeente van het jaar.