MINT heeft een uitgebreide expertise in lokale ondersteuningsprojecten zoals veilige schoolomgevingen, veilige woon-werkroutes, circulatieplannen, mobiliteitsstudies en participatietrajecten. Daaruit blijkt een duidelijke nood aan beleidsaandacht maar ook kennis en knowhow over voetgangersnetwerken, -routes en veiligheid.

MINT neemt de vragen van besturen ernstig en onderhoudt haar kennis via onder meer deelname aan het Nederlandse Voetgangerscongres. Die kennis delen we in onze projecten, via opleiding (bijvoorbeeld Mobiliteitsacademie) en coaching voor lokale besturen.

Heeft u een specifieke vraag naar begeleiding voor de opmaak van een voetgangersbeleidsplan, voetgangersnetwerk, inventarisatie van uw voetgangersvoorzieningen…?  Bij MINT ondersteunen we u graag! Specifiek rond het voetgangersthema schuiven we ook onze samenwerking partner Goudappel naar voren. Zij ontwikkelden onder meer het Handboek “De ontwikkeling van het stedelijke loop- en wandelnetwerk” en een Looptool voor een betere aanpak van voetgangersvraagstukken.