Het Agentschap Wegen en Verkeer is gestart met een proefproject rond “gevleugelde zebrapaden”. Bij een “gevleugeld zebrapad” wordt het zebrapad verlengd tegen de rijrichting in. Het gemotoriseerd verkeer stopt zo op een grotere afstand van de eigenlijke oversteekplaats zodat er een beter zicht is op de overstekende voetgangers. Samen met het verlengen van de stroken van het zebrapad worden ook Ω-beugels geplaatst om voetgangers enkel in het centrale deel van het “gevleugelde zebrapad” te laten oversteken.

MINT is aangesteld door het AWV om aan de hand van een voor- en nastudie een evaluatie te maken van deze nieuwe inrichting. Er werd een gedrags- en conflictanalyse gedaan op twee oversteekplaatsen: één met centraal verkeerseiland en één zonder verkeerseiland. In beide gevallen was er geen naastliggende oversteekplaats voor fietsers aanwezig. Op basis van videomateriaal werd er een gedragsobservaties uitgevoerd waarbij de voor- en nasituatie met elkaar vergeleken werden. Telkens werd een uitgebreide set aan parameters afgeleid uit het verzamelde beeldmateriaal: voorrangsopvolging en oversteekstijl, verkeersveiligheidsanalyse met de DOCTOR-methode, looplijnen van de overstekende voetgangers, stopgedrag en vertrekgedrag.

Foto: AWV