De Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) heeft MINT in opdracht gesteld om bedrijven te coachen die mee willen werken aan een veiligere verkeersomgeving en de kans op arbeidsongevallen in het verkeer willen verkleinen.

Na het engagement van het bedrijf om in te stappen in het traject, moet een overlegstructuur in functie van verkeersveiligheid opgezet worden. Nadien volgt een veiligheidsscan waarbij de relevante documenten en acties worden geanalyseerd. Op basis van die analyse wordt geoordeeld welke aandachtspunten prioritair zijn en welke maatregelen hier het meest geschikt zijn. Vervolgens moet het bedrijf zelf de nodige budgetten voorzien en een timing opstellen. Last but not least is de opvolging en bijsturing van het verkeersveiligheidsplan.

De coachings zijn naar uitwerking en voorgestelde maatregelen zeer divers omdat de bedrijven in diverse economische sectoren opereren en geconfronteerd worden met verschillende problematieken rond verkeersveiligheid. MINT voerde coachings uit bij IBM, Monsanto, Scania, Boortmalt, Entiris, Essers, OVAM, Familiehulp, Electrabel, GEA, Denys en VSV.