Wienerberger NV heeft een omgevingsvergunning aangevraagd om klei te ontginnen op het noordelijke deel van het ontginningsgebied “Halve Weg” te Beerse. Deze activiteiten waren reeds het onderwerp in het Multigroeve MER (afgekort MGMER) uit 2009. Tegen de aanvraag van de omgevingsvergunning is echter een bezwaarschrift ingediend. Het bezwaar omvat een alternatieve transportroute om de voorgestelde route in het MGMER te vermijden.

MINT is ingeschakeld om de mogelijke transportroutes van en naar het ontginningsgebied te onderzoeken. De verkeersveiligheid van de routes is kwalitatief in beeld gebracht en er zijn een aantal quick wins voorgesteld om de veiligheid te verbeteren.