In het kader van de realisatie van een nieuw servicestation van TOTAL langsheen de E17 te Nazareth is door MINT een verkeersveiligheidsaudit uitgevoerd. De audit werd, gezien het afgelegde traject in een wedstrijdfase en de reeds uitgevoerde technische uitwerking van het nieuwe servicestation, uitgevoerd in fase 2 ter evaluatie van het detailontwerp. In een optimale situatie gebeurt dit bij de opmaak van een conceptfase van een ontwerp.

Binnen deze verkeersveiligheidsaudit is de gehanteerde maatvoering voor het servicestation geƫvalueerd om te verzekeren dat een tankbeurt op een vlotte manier kan gebeuren, zonder schade aan voertuigen en pompinstallaties. Daarnaast is ook aandacht geschonken aan de verwachte toestroom van bezoekers om een inschatting te maken van de mogelijke wachtrijopbouw en de kans op kop-staartaanrijdingen te vermijden. Er zijn ook aanbevelingen gedaan om de veiligheid op en rond de site te verbeteren met aandacht voor opstellengtes, hulpdiensten, signalisatie en stopafstanden.