In juni 2017 werd een nieuw dienstorder uitgebracht om markering aan te brengen op fietsoversteekplaatsen aan kruispunten waar fietsers geen voorrang hebben (MOW/AWV/2017/6, getiteld “Gekleurde wegoppervlakken voor fietsvoorzieningen  fietsgeleiding op kruispunten”). Het dienstorder introduceert een nieuw type wegmarkering. In combinatie met een zebrapad bakent de nieuwe markering de fietsoversteekplaats af. Zonder zebrapad is er echter slechts aan 1 kant een afbakening. AWV vroeg aan MINT om de veiligheid en conflicten te onderzoeken bij de introductie van de nieuwe markering op kruispunten zonder zebrapaden.

Om het effect van de nieuwe markering in beeld te brengen gebeurde er een voor- en een nameting. De voormeting filmt de oversteekplaats zonder dat er markering aanwezig is. De nameting filmt de oversteekplaats enige tijd nadat de markering aangebracht is. Voor elk typekruispunt (voorrangsgeregeld, lichtengeregeld en rotonde) is 1 locatie onderzocht. Telkens is een uitgebreide set aan parameters afgeleid uit het verzamelde beeldmateriaal: stopgedrag, passeermethode, voorrangsopvolging … Specifiek is ook een verkeersveiligheidsanalyse met de DOCTOR-methode uitgevoerd. Voor potentiële conflictsituaties isiermee de ernst van de conflicten beoordeeld.