Zero verkeersslachtoffers is voor meer en meer steden en gemeenten een echte prioriteit. Ook voor MINT. In 2021 ging MINT in opdracht van de VSV van start met de begeleiding van 7 gemeenten voor meer verkeersveiligheid binnen de bebouwde kom. Daar kwamen in 2022 nog eens 9 gemeenten bij in het kader van het Traject Verkeersveilige Gemeente in opdracht van de VSV, de provincie Antwerpen en de Diensten van de gouverneur. Ook Ouders van Verongelukte Kinderen – SAVE-vzw is partner. De begeleiding door MINT verloopt via twee gemeenschappelijke momenten en individuele coachings met terreinbezoeken ter plaatse. Peerreview maakt tevens belangrijk deel uit van de coaching. Het resultaat is een toekomstgericht strategisch Actieplan verkeersveiligheid op maat voor elke gemeente.