In Vlaanderen bestaan er diverse wegmarkeringen In functie van de fietser. Enerzijds zijn er de markering op of langs de rijbaan (bijvoorbeeld fietspadmarkering en verschillende types fietssuggestiestroken). Anderzijds de markeringen van fietsoversteekvoorzieningen (in of uit de voorrang, binnen of buiten een kruispunt …).

De variatie aan markeringen van fietsinfrastructuur stijgt en vaak is het onduidelijk welke markeringen goed of minder goed werken. Fietsberaad heeft daarom Vias samen met MINT aangesteld om een onderzoek uit te voeren naar de voor- en nadelen van de verschillende markeringen, inclusief gedragsanalyses.