Parkeren

Weinig thema’s binnen de mobiliteit roepen zoveel discussie op als parkeren, door verschillende en vaak tegenstrijdige belangen. Parkeeronderzoek is de eerste stap bij het uitbouwen van een duurzaam parkeerbeleid: objectieve resultaten zorgen immers voor draagvlak om maatregelen te nemen. MINT begeleidt steden en gemeenten zowel bij de uitvoering van een parkeeronderzoek als bij het vormgeven van een parkeerbeleid en de bijhorende parkeerverordening. We geven ook advies over de exploitatie en de financiële haalbaarheid van parkeervoorzieningen of denken mee na over het ontwerp van parkeergarages.