Fietsberaad Vlaanderen startte begin 2016 een onderzoek naar de voorrangssituatie op kruisingen van fietswegen met lokale wegen. Met dit onderzoek wil Fietsberaad de leesbaarheid van de kruisingen van fietswegen met lokale wegen verbeteren zodat finaal de veiligheid voor alle weggebruikers en het fietsgebruik verhogen.

In eerste instantie is MINT op basis van een literatuuronderzoek, input van de betrokken beleidspartners en de wegcode, op zoek gegaan naar een eenduidige vormgeving voor fietsers in de voorrang. Deze standaard vormgeving is vervolgens in samenwerking met de lokale actoren toegepast op verschillende proeflocaties. Een vergelijking van het voorrangsgedrag vooraf en tijdens de proefopstelling heeft inzichten verschaft in de duidelijkheid van de vormgeving. Het onderzoek heeft geleid tot uitspraken over de meest geschikte vormgeving van kruisingen van fietswegen met gewone wegen waar fietsers in de voorrang zijn.