Het potentieel voor de fiets in Vlaanderen is nog bijzonder groot. Gemeenten beheren 90% van de weginfrastructuur, bepalen grotendeels de ruimtelijke ordening in de gemeente en staan in voor de handhaving van de verkeersregels. De VSV en Fietsberaad Vlaanderen stelden echter vast dat veel steden en gemeenten met vragen blijven zitten over hoe zij een kwalitatief fietsbeleid en actieplan kunnen opzetten. Daarom werd er gekozen om een intensief coachingstraject onder deskundige begeleiding van MINT te organiseren.

Tijdens het startmoment met de 9 gemeenten werd een algemeen beeld gegeven van wat een goed lokaal fietsbeleid is. Ook de praktische voorbereidingen hadden hier hun plaats. Daarna gingen de gemeenten, bezoekende gemeenten en coaches op terreinbezoek. Daar werd advies gegeven, tips aangereikt en ervaringen uitgewisseld. Het vormde een stevige basis voor het opzetten van een actieplan fiets voor de gemeenten. Vele gemeenten namen ook de gelegenheid om breder na te kijken over de toekomstvisie voor de fiets in hun gemeente. Bepaalde thema’s kwamen bij meerdere gemeenten bovendrijven en kregen in het slotmoment extra aandacht. Uit de actieplannen, gesprekken en evaluaties die MINT mocht ontvangen, blijkt dat de gemeenten goed op weg zijn geholpen naar een fietsactieplan om trots op te zijn.

MINT laat de gemeenten ook nog niet los, gezien MINT voor de VSV ook een natraject verzorgt met de MobiCafés. Hier komen telkens specifieke verkeerskundige thema’s aan bod. De MobiCafés staan open voor alle gemeentes die bij de VSV ooit een coachingstraject volgden.