Mobiliteitsplannen

Een lokaal mobiliteitsplan vormt het kader waarbinnen een stad of gemeente, samen met verschillende andere actoren, een duurzaam mobiliteitsbeleid kan voeren. MINT begeleidt steden en gemeenten bij de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan, maar ook bij het uitwerken van specifieke deelvisies en actieplannen rond bijvoorbeeld fiets, parkeren, zwaar vervoer of schoolomgevingen. Onze ervaring met de opmaak van regionale mobiliteitsplannen voor verschillende vervoerregio’s komt hierbij ook goed van pas.