Kortessem, de poort van Haspengouw, had behoefte aan een goed uitgewerkt kader voor haar mobiliteitsbeleid. Samen met de gemeente stelde MINT een nieuw mobiliteitsplan op.

In de oriëntatiefase zijn knelpunten en potenties met onder andere input uit het LaMA-project (Laboratorium Mobiele Alternatieven) en een online mobiliteitsenquête. In de synthesefase is specifiek aandacht besteed aan de trage wegen, de verkeersveiligheid, de mogelijkheid voor functietoekenningsplannen, het gebruik van het openbaar vervoer, een parkeeronderzoek, de verkeersgeneratie door toekomstige ontwikkelingen, de wegencategorisering en vrachtroutes. Op basis van de verzamelde mobiliteitsinformatie zijn scenario’s opgesteld voor de toekomstige mobiliteit in Kortessem. In de laatste fase werd het weerhouden scenario verder uitgewerkt en omgevormd tot een beleidsplan.

Het beleidsplan kreeg een gunstig advies op de RMC van 28 mei 2019. Het staat boordevol acties waarmee de gemeente en haar mobiliteitsambtenaar aan de slag zullen gaan.