Het vorige mobiliteitsplan van de stad Peer dateerde van 2011. De stad nam echter een andere visie aan: ze wil sterk inzetten op de fiets en ondernam daarvoor al uitgebreide en zichtbare acties zoals de fietsstraat in hun centrum. Het leverde haar in 2018 een nominatie op als Fietsstad. De verschillende beleidsactoren in de GBC besloten in het jaar 2017 om een nieuw mobiliteitsplan op te maken. MINT werd aangesteld om de drie fasen die hiervoor nodig zijn in goede banen te leiden.

Er gaat in dit mobiliteitsplan veel aandacht naar het centrum. Hier is ondertussen flink wat onderzoek gebeurd met de opmaak van een masterplan. Dit plan schept het kader voor de strategische ruimtelijke ontwikkelingen en doet ook uitspraken over mobiliteit. Het gaat bijvoorbeeld om een Wijkenpad dat de trage wegen en groene ruimtes rond Peer verbindt. Dit is niet alleen recreatief, er zitten ook voorstellen in om de fysieke verkeersruimte aan te passen. Er zijn voorstellen gedaan rond de heraanleg van een belangrijke rotonde en er zijn idee├źn over de organisatie van parkeren gelanceerd. Ook in de buitenruimte rond Peer wordt gezocht naar een betere sturing van de verschillende types verkeer waarbij naar functietoekenningsplannen wordt gekeken.