De gemeente Lebbeke heeft na de sneltoets in 2010 beslist om het bestaande mobiliteitsplan uit 2004 te verbreden en verdiepen. De geselecteerde thema’s zijn het vaststellen van snelheidsregimes in de gemeente en de verkeerscirculatie in het centrum van Denderbelle. De gemeente deed een beroep op MINT om vanaf fase 2 in de opmaak van het beleidsplan het proces uit te werken.

De te verbreden en verdiepen thema’s werden in fase 2 verder uitgewerkt met behulp van bestaande gegevens. Voor thema 1 voorzag MINT in de opmaak van het nodige kaartmateriaal om de visie van de gemeente omtrent de toegelaten snelheden grafisch te ondersteunen. Voor thema 2 werd de verkeerscirculatie grafisch en tekstueel uitgewerkt.

Op basis van de uitkomsten van de uitwerkingsnota is een beleidsplan en bijhorend actieplan opgemaakt. Hiermee wordt een beleid uitgezet dat gedragen wordt door alle politieke actoren zodat de gemeente verder kan gaan met de realisatie ervan. Het vooropgestelde beleidsplan kreeg een positief advies op de RMC van 21 januari 2019.