De sneltoets van het mobiliteitsplan in 2008 resulteerde aanvankelijk in spoor 2 – verbreden en verdiepen van het mobiliteitsplan. Door de exhaustieve lijst aan thema’s werd de sneltoets ongunstig geadviseerd. De gemeente Maldegem koos alsnog voor spoor 1 – vernieuwen van het mobiliteitsplan. Door de veelheid aan thema’s is uitgebreid onderzoek geleverd. Er is specifiek onderzoek verricht naar trage wegen, fietsverkeer, openbaar vervoer, circulatie, wegencategorisering, landbouwverkeer, vrachtverkeer en verkeersveiligheid.

Doorheen het proces is sterk ingezet op participatie. In de oriëntatiefase leidde een onlinebevraging en een dialoogcafé tot een duidelijk overzicht van de knelpunten en de potenties. In de synthesefase zijn leerkrachten, gemeentepersoneel, ondernemers, vrije beroepen, wijkinspecteurs en bedrijven bevraagd om een zicht te krijgen op hun verplaatsingen en ervaringen. Op het einde van de synthesefase zijn de bewoners geïnformeerd en bevraagd aan de hand van inloopmomenten met themapanelen. Ook de adviesraden werden meermaals geconsulteerd doorheen het proces. Een concreet en volwaardig gedragen beleidsplan is het resultaat, met heel wat uitdagingen voor de gemeente Maldegem om het mobiliteitsbeleid duurzaam uit te werken in de komende jaren.