Het eerste mobiliteitsplan van de gemeente Dilbeek onderging in 2009 een sneltoets. Deze oordeelde dat Dilbeek bij de aanvang van de nieuwe legislatuur in 2013 een nieuwe sneltoets moest uitvoeren. Het mobiliteitsplan werd in 2010 geactualiseerd volgens spoor 3 en werd in 2013 aan een nieuwe sneltoets onderworpen. De GBC oordeelde dat het mobiliteitsplan volledig vernieuwd moest worden volgens spoor 1. De mobiliteit in Dilbeek wordt dan ook geconfronteerd met een grote autodruk ten gevolge van de randstedelijke context en de verzadiging van het hoofdwegennet. Daarenboven is er ook een gebrek aan een volwaardig aanbod voor alternatieve verplaatsingsvormen. De uitdaging was te komen tot een visie die voor alle partijen aanvaardbaar is en toch een voldoende duurzame mobiliteit kan nastreven.