De sneltoets van het mobiliteitsplan in 2013 resulteerde in het verbreden en verdiepen van vier thema’s. Als eerste stap maakte de gemeente zelf een verkenningsnota op, voor het verdere traject van uitwerkingsfase en beleidsplan werd een beroep gedaan op MINT. In de uitwerkingsfase werden de vier thema’s uit de verkenningsnota verder uitgewerkt en zijn de gemaakte keuzes uitgeschreven in het beleidsplan. Daarin werd ruim aandacht besteed aan een integraal fietsbeleid. Het geeft de gemeente een kader om maatregelen op het terrein beargumenteerd te kunnen uitvoeren.

Doorheen het hele proces werd ruim aandacht besteed aan participatie. In de uitwerkingsfase werden alle adviesraden betrokken. Bijkomend werden bepaalde thema’s gericht met specifieke adviesraden besproken. Het beleidsplan werd in beide deelkernen voorgesteld aan de inwoners aan de hand van een infomarkt waarbij het beleidsplan op posters werd voorgesteld.