In 2019 werden de driehonderd Vlaamse gemeenten opgedeeld in vijftien vervoerregio’s. Een vervoerregioraad staat in voor de opmaak van een geïntegreerd regionaal mobiliteitsplan. MINT vormt samen met Deloitte, Traject, Tractebel en O2 het consortium atelier\demitro2. Samen begeleiden we zeven vervoerregio’s bij de opmaak van hun regionaal mobiliteitsplan. Dit plan legt de globale mobiliteitsvisie voor een langere termijn vast voor de vervoerregio, en dat voor alle vervoersmodi.

Elk regionaal mobiliteitsplan is specifiek voor elke vervoerregio. De regio’s Midwest, Westhoek, Oostende, Brugge, Vlaamse Ardennen, Waasland en Aalst kunnen rekenen op onze expertise om de belangrijke regionale mobiliteitsuitdagingen aan te pakken. Naast klassieke thema’s als het openbaar vervoersnetwerk, het fietsbeleid, verkeersveiligheid, de koppeling met het ruimtelijk beleid, vrachtvervoer of de wegencategorisering komen ook nieuwe mobiliteitsconcepten uitgebreid aan bod, zoals deelsystemen en mobipunten, ITS-ondersteuning en innovatieve logistieke oplossingen. Tijdens het hele traject besteden we veel aandacht aan participatie van burgers en stakeholders, en streven we naar een consensus binnen de regio’s.

Het openbaar vervoersplan dat in de loop van 2020 door de gemeenteraden in de verschillende regio’s werd goedgekeurd, richt zich op de reorganisatie van het openbaar vervoer op korte termijn. Dit plan wordt al in januari 2022 uitgerold. Daarnaast worden ook lange termijnplannen voor het openbaar vervoer opgemaakt die deel zullen uitmaken van het regionaal mobiliteitsplan.