Ter ondersteuning van diverse mobiliteitsonderzoeken binnen de stad Gent, zet MINT het stedelijk verkeersmodel in om de scenario’s kwantitatief te ondersteunen. Diverse circulatieschema’s, lokale herinrichtingen, toekomstige ruimtelijke en infrastructurele projecten, ed. worden met het verkeersmodel getoetst. Zowel unimodale (auto, vracht) als multimodale (alle modi) doorrekeningen worden toegepast.